ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Για να γίνεται συνδρομητές του περιοδικού ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ στείλτε τα στοιχεία σας
(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχ. κώδικα, τηλέφωνο)

με e-mail: metro-no@otenet.gr

φαξ: 210 9703932

ή ταχυδρομικώς μαζί με μια ταχυδρομική επιταγή* στη διεύθυνση:

Θανάσης Συλιβός
Αντρέα Δημητρίου 3
173 41 Άγιος Δημήτριος
Αθήνα
-----


*Ετήσια συνδρομή (4 τεύχη)

Ελλάδα: 15 ευρώ
Εξωτερικό: 30 ευρώ
Φορείς - Οργανισμοί: 40 ευρώ
Συνδρομή υποστήρηξης (ποσό επιλογής σας)

Δεν υπάρχουν σχόλια: